Kontakt


Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
OIB: 02929760936

Uprava
Telefon: 033/722-160
Fax: 033/721-198
E-mail:dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr

Služba za opće, pravne, kadrovske i tehničke poslove
Rukovoditelj:033 722 160
Sigurnost za radu: 033 /801 099
Opći, pravni i kadrovski poslove 033/721 127
Stručni referent: 033 722 -160

Služba za računovodstvo i financije
Rukovoditelj:
Voditelj računovodstva: 033/801 098
Računovodstveni referent/kontrolor
Knjigovođa:
Blagajna: 033/801 102
Fakture:

Primarna zdravstvena zaštita:
Djelatnost opće medicine:


Medicina rada i sporta
Telefon: 033 721 122
Telefon: 033 721 130