O nama


Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.

Dom zdravlja osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva Virovitičko-podravske županije o spajanju Doma zdravlja Orahovice iz Orahovice, Stošičevo šetalište bb, Doma zdravlja Slatina iz Slatine, Bana Jelačića 33 i Doma zdravlja Virovitica iz Virovitice, Lj. Gaja 21. ( Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br. 2/03.) i upisan je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. Osnivač Doma zdravlja je Virovitičko-podravska županija.

Odlukom Skupštine Virovitičko-podravske županije o pripajanju Ljekarne Virovitičko-podravske županije Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije od 14. prosinca 2006. godine ( Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br. 6/06.) pripojena je Domu zdravlja Ljekarna Virovitičko – podravske županije, te od 01. travnja 2008. godine posluje u sastavu Doma zdravlja.

Sjedište Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije je u Virovitici, a radi lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg rada raspodijeljen je na ispostave Virovitica, Pitomača, Slatina i Orahovica.

Dom zdravlja u svom sastavu a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima opću/obiteljsku medicinu, stomatološku zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, dojenčadi i predškolske djece i starijih osoba, patronažnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, laboratorijsku, sanitetski prijevoz, ljekarničku djelatnost, te u okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostike obavlja ortodonciju , radiološku, ultrazvučnu i oftalmološku dijagnostiku.

Dio djelatnosti Doma zdravlja obavljaju se putem privatne prakse odnosno davanjem u zakup dijelova domova zdravlja ( opća/obiteljska medicina, stomatologija, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zubotehnički laboratorij).


Tijela zdravstvene ustanove

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj
 3. Stručno vijeće
 4. Stručni kolegij
 5. Etičko povjerenstvo
 6. Povjerenstvo za lijekove
 7. Povjerenstvo za kvalitetu
 8. UPRAVA
  Kontakt:
  Tel. 033/722-160
  Fax. 033/721-198
  Mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr


  Ured ravnatelja:
  Ravnatelj: Ivica Fotez, dr. med., spec. fiz. med. i rehab.
  Zamjenik ravnatelja Dražen Ciglar, dr med, spec. med. rada i sporta
  Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
  Rukovoditelj ljekarničke djelatnosti
  Višnja Kajzer, bacc med. tech
  Sanja Sabolić, mag. pharm
  Rukovoditelj odjela za opće, pravne, kadrovske i teh. poslove Jasna Mandić, dipl. oec.

  Voditelji ispostava:
  Virovitica Jadranka Gregorić , struč. spec. publ.adm.
  Pitomača Zoran Turnaj, dent .tech.
  Slatina Mirjana Stojčević
  Orahovica Mirjana Stojčević,


  Službe:

  Služba za opće, pravne, kadrovske  i tehničke poslove , 033 801 099 ( Tel: 033/722-160)
  Rukovoditelj odjela za opće, pravne, kadrovske i teh. poslove Jasna Mandić, dipl.oec
  Viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove Jadranka Bačan  upr. iur., struč. spec. adm.publ
  Viši stručni savjetnik za sigurnost na radu i tehničke poslove Capan Zdenko, dipl.ing. sig.
  Stručni referent
  Stručni i administrativni referent/arhivar
   Maja Teskera, bacc. oec
  Mirjana Stoječvić, admin
  Domar- dostavljač Robert Brozović
  Čistačice Miljak Marijanka
    Lahorka Drašković
    Mirjana Kapetinić
    Lebinac Lovorka
    Kata Gromić
    Snježana Brozović
    Haban Natalija
    Toda Vajda
    Branka Krasović
    Tržić Jelena


  Služba za financijsko-računovodstvene poslove ( Tel: 033/ 801-102 i 801-098) 800-103, 721-143 )
  Rukovoditelj odjela za računovodstvo i financije Grozda Jelovečki, dipl. oec.
  Voditelj računovodstva
  Računovodstveni referent/kontrolor
  Đurđica Varga
  Suzana Miklošević
  Računovodstveni referent/financ. knjigovođa Marija Berlančić
  Nikola Šćepanović
   
  Računovodstveni referent/blagajnik/fin. knjgovođa
  Stručni referent/fakturista
  Đurđa  Bajivić
  Vlahek Željka
  Računovodstveni referent/fakturista Ivana Kizivat
       Administrativni radnici u ispostavi Slatina – Trg Bana Jelačića 33, Slatina (Tel. 033/551-626 ili 551-321)
  Voditelj ispostave Mirjana Stojčević, 
     
  Tehnička služba  
  Domar Dražen Prebeg
  Čistačice Veronika Zdelar
    Anica Ivančević
    Marica Dudović
    Zlata Mandić
    Rajka Bato
     
     
     
     


  Administrativni radnici u ispostavi Orahovica, Stošičevo šetalište bb (Tel: 033/ 673-320)
  Voditelj Ispostave Mirjana Stojčević
  Domar- ložač Tomsilav Puljak
  Čistačice  
    Gordana Kolert
    Snježana Babac
    Mirjana Vida – Zdenci
  Pralja Božica Posavac