Objavljeno

Četvrtak, 27. veljače 2014.


Ispis članka
Pročitano

1686 puta

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup viška zdravstvenog prostora Čađavica (zatvoren)Ljudevita Gaja 21, Virovitica
M.br:01737856/OIB: 02929760936
Tel./fax. 033- 722-160 / 721-198
Broj: 2189-67/1-01-662/14
U Virovitici, 26.02.2014.

    
        Na temelju članka 29. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, donosi Odluku o davanju u zakup viška zdravstvenog prostora, te raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za  prikupljanje ponuda za davanje u zakup
viška zdravstvenog prostora


                                                                                      I
        Daje se u zakup višak zdravstvenog prostora na lokaciji Čađavica, Kolodvorska b.b. , a sastoji se od kata i prizemlja,
        - građevinski objekt       ukupne površine     109,83 m2
                                              namjena:               ljekarnička djelatnost
                                              rok:                        5 godina
                                              početna cijena:     1.500,00 kuna
Zakupljeni prostor ne može se dati u podzakup.

                                                                                      II
        Najpovoljniji ponuđač je osoba koja ispunjava uvjete iz natječaja, te ponudi najpovoljniju cijenu. U slučaju da dva ponuđača ponude istu cijenu, prednost ima ponuđač koji se nalazi u zakupljenom prostoru.
        Nepravodobno pristigle i nepotpune ponude neće se razmatrati.
        Rok dostave ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u «Virovitičkom listu».
        Ponude se dostavljaju na adresu:  DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Lj. Gaja 21, s naznakom « natječaj  za zakup građevinskog objekta  u Čađavici» - ne otvarati“.
        Sadržaj ponude:
-    podatak o kandidatu
-    važeća licenca za rad
-    potpisanu izjavu o visini ponude, te o tome da prihvaća uvjete iz natječaja
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu
                                                                                      III
        O rezultatima natječaja svi ponuditelji biti će obaviješteni u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.
    
                                                                                                                                                        Dom zdravlja Virovitičko-podravske
                                                                                                                                                                             županije