Objavljeno

Četvrtak, 20. listopada 2011.


Ispis članka
Pročitano

1391 puta

Natječaj za dodjelu stipendija Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (zatvoren)

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije na 90. sjednici održanoj 14.10.2011. godine, jednoglasno donosi natječaj za dodjelu stipendija Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za akademsku godinu 2011/2012
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Broj:2189-67/1—01- 2002 /2011.
Virovitica, 14.10.2011.

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br.150/08., 71/2010., 139/2010., 22/2011. i 84/11.) i članka 29. Statuta Doma zdravlja Virovitičko –podravske županije Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije na 90. sjednici održanoj 14.10.2011. godine, jednoglasno donosi

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za akademsku godinu 2011/2012

I.
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije dodjeljuje 2 stipendije redovnim studentima sveučilišnog ili stručnog studija za akademsku godinu 2011/2012 i to za zanimanje
- doktora medicine 2 kandidata

II.
Stipendije se raspisuju za potrebe Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

III.
Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna po kandidatu.

IV.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:1. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području koje pokriva Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije (preslik osobne iskaznice)2. uvjerenje o upisu redovnog sveučilišnog studija za zanimanje iz točke I. ovoga natječaja ,3. izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu,4. isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni status:a) potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca ( prosjek plaće),b) izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika,c) potvrdu o statusu redovnog učenika odnosno redovnog studenta škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru,d) potvrdu da je dijete poginulog branitelja Domovinskog rata,e) uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela.

V.
Zainteresirani kandidati podnose prijave za natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u «Virovitičkom listu» i web stranicama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21., 33000 Virovitica s naznakom « natječaj za stipendije».
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

VI.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje zamolbi.


Predsjednik Upravnog vijeća
Doma zdravlja Virovitičko- podravske županije
Tomislav Boban, dipl. iur