Objavljeno

Četvrtak, 23. listopada 2008.


Ispis članka
Pročitano

1373 puta

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije iz medicine rada i sporta (zatvoren)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, raspisuje natječaj za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije iz medicine rada i sporta.
NATJEČAJ JE ZATVOREN

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
LJ.GAJA 21
33000 VIROVITICA
TEL. 033/722-160 

U. broj: 2189-67/1-01-1753/08.
Virovitica, 23.10.2008.
 

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije
iz medicine rada i sporta

  
          1. Specijalizacija iz medicine rada i sporta - 1 izvršitelj

          U v j e t i pod 1. : - završen  Medicinski fakultet (VSS)
                                      - položen stručni ispit
                                      - odobrenje za samostalan rad-licenca
                                      - zasnovan radni odnos u Domu zdravlja
                                      Virovitičko-podravske županije

Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku o mjerilima za prijem
specijalizanata (N.N. br. 133/07.) i Pravilniku o specijalističkom usavršavanju
zdravstvenih djelatnika (N.N. br. 33/94., 53/98., 64/98., 97/99.,84/01., 43/03.)

S odabranim specijalizantom zaključit će se Ugovor o specijalizaciji kojim će se
regulirati međusobna prava i obveze.

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati

Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu :
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica ,
s naznakom « za ravnatelja»

Rok dostave zamolbi je 8  dana po objavi natječaja u Virovitičkom listu.

 

 

 
v.d. ravnatelja
Doma zdravlja Virovitičko-podravske
županije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.