Objavljeno

Petak, 09. srpnja 2010.


Ispis članka
Pročitano

1379 puta

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije (ZATVORENO)

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, a sukladno usvojenom Planu specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za akademsku godinu 2010/2011, ravnateljica Doma zdravlja... DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
LJ.GAJA 2133000 VIROVITICA
TEL. 033/722-160
U. broj: 2189-67/1-01-1204/2010

Virovitica, 09.07.2010.


Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, a sukladno usvojenom Planu specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za akademsku godinu 2010/2011, ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko- raspisuje

 N A T J E Č A J


za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije Natječaj se raspisuje za:
 1. Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije - 1 izvršitelj
 2. Specijalizaciju iz pedijatrije - 1 izvršitelj
Kandidati pod 1. i 2. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • Završen Medicinski fakultet (VSS)
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad ( licenca)
 • aktivno znanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
Pisanoj zamolbi kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome
 • ovjerenu presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
 • presliku domovnice
 • cercifikat o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika ( uvjerenje škole za strane jezike)
 • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija


Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (N.N. br. 133/07.) i Pravilniku o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (N.N. br. 33/94., 53/98., 64//98., 97/99., 84/01., 43/03.) i doktora medicine (N.N. br. 111/2009).
S odabranim specijalizantima zaključit će se Ugovor o specijalizaciji kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatratiPrijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu :
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica , s naznakom « za ravnatelja»
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr , a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Virovitičkom listu.

Ravnateljica Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.