Objavljeno

Srijeda, 27. travnja 2016.


Ispis članka
Pročitano

1323 puta

Natječaj za popunu radnog mjesta - Doktor opće medicine, - Fizioterapeutski tehničar

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 21.04.2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta:
1. Doktor opće medicine - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
1. Fizioterapeutski tehničar, SSS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto rada:
Pod 1. - ordinacija opće (obiteljske) medicine Ispostava Pitomača
Pod 2. - fizikalna medicina i rehabilitacija Ispostava Slatina
 

U v i j e t i:
Pod 1. Završen Medicinski fakultet – VSS. Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca)
Pod 2. Završena srednja škola, smjer fizioterapeutski tehničar, SSS, Položen stručni ispit, važeće odobrenje HKF za samostalan rad – licenca.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj »
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.