Objavljeno

Petak, 16. listopada 2015.


Ispis članka
Pročitano

1178 puta

Natječaj za popunu radnog mjesta - Doktor opće medicine

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 16.10.2015. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta :
1. Doktor opće medicine - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto rada :
Pod 1. - ordinacija opće (obiteljske) medicine za potrebe amb. Virovitica.

U v i j e t i:
Pod 1. Završen Medicinski fakultet – VSS. Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca)

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO. Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj »
Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Virovitičkom listu. U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), te internetskoj stranici Ministarstva zdravlja ( www.zdravlje.hr ).

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.