Objavljeno

Petak, 08. kolovoza 2014.


Ispis članka
Pročitano

1410 puta

Natječaj za popunu radnog mjesta doktora opće medicine (zatvoren)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, Virovitica  dana 07.08.2014. godine, raspisuje

O G L A S (zatvoren)


Za popunu radnog mjesta:
1. Doktor opće medicine - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto rada:
- ordinacija opće  medicine u Orahovici

U v i j e t i:
Završen Medicinski fakultet– VSS.
Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca)

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane) i dokumenata iz kojih je vidljiv OIB ili JMBG, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o radnom stažu iz HZMO, Potvrda o dužini trajanja obrazovanja, prosjek ocjena tijekom obrazovanja, potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom. Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica,  s naznakom  « za natječaj  »

Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Natječaj se objavljuje u  Virovitičkom listu, Zavodu za zapošljavanje,  na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), te internetskoj stranici Ministarstva zdravlja ( www.zdravlje.hr ). Rok za prijavu je 8 dana od dana objave oglasa.

v.d. ravnatelj
Ivan Vučinac, dr. med., spec. obiteljske med.