Objavljeno

Petak, 06. svibnja 2016.


Ispis članka
Pročitano

1531 puta

Natječaj za popunu radnog mjesta - Medicinska sestra/tehničar

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 05.05.2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta :
1. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Mjesto rada :
Pod 1. - ordinacija oralne kirurgije u Virovitici.

U v i j e t i:
Pod 1. Završena srednja medicinska škola, opći smjer– SSS. Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HKMS za samostalan rad ( licenca)

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj »

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.