Objavljeno

Petak, 12. kolovoza 2016.


Ispis članka
Pročitano

1530 puta

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Temeljem odredbe članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 61/16 od 06.07.2016 godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasne ploče i web stranice Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, i izvršenog odabira kandidata temeljem pisane provjere znanja i usmenog razgovora s kandidatima, ravnatelj mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec. donosi slijedeću

O D L U K U
o odabiru kandidata
za prijem u radni odnos

I
Za radno mjesto višeg stručnog referenta na neodređeno vrijeme u Službi za opće, pravne, kadrovske i tehničke poslove u Virovitici, nakon provedene pismene provjere znanja i usmenog razgovora s kandidatima na temelju čega je izvršeno bodovanje, izabrana je kandidatkinja koja je ostvarila najveći broj bodova
- MAJA ĆAVARUŠIĆ, bacc. oec
II
Sa odabranim kandidatom iz točke I. ove Odluke, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, nakon proteka žalbenog roka.
III
Ova Odluka o odabiru kandidata dostavit će se svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku Natječaja ( testiranja), te će biti objavljena na web stranicama i oglasnoj ploči Doma zdravlja.

Obrazloženje

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisao je natječaj za prijem u radni odnos višeg stručnog referenta - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za opće, pravne, kadrovske i tehničke poslove. Natječaj je bio objavljen u „Narodnim novinama“ br. 61/16, Zavodu za zapošljavanje, te web stranicama i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, s navedenim uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati. Uvidom u natječajnu dokumentaciju kandidata, kandidati koji su ispunili uvjete iz natječaja pozvani su na pismenu provjeru znanja te usmeni razgovor. Nakon obavljene pismene provjere znanja i usmenog razgovora Povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja izvršilo je odabir te je izabran kandidat koji je ostvario najveći mogući broj bodova.
Sukladno rečenom, ravnatelj donosi Odluku kako je navedeno u izreci.
Uvid u dokumentaciju izabranog kandidata, te u Listu s popisom kandidata kao i ostvarenim bodovima, kandidati mogu zatražiti svaki radni dan od 11:00 do 14:00 sati u prostorijama uprave Doma zdravlja Vir. pod. županije u Virovitici, na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica.
Nezadovoljni kandidati imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije podnijeti prigovor na Odluku Upravnom vijeću Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.