Objavljeno

Srijeda, 22. ožujka 2017.


Ispis članka
Pročitano

1469 puta

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Temeljem odredbe članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno raspisanom natječaju za zapošljavanjem na neodređeno vrijeme , ravnatelj mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec. donosi slijedeću

O D L U K U

o odabiru kandidata
za prijem u radni odnos
I
Nakon izvršenog uvida u sve pristigle ponude po Natječaju za izbor kandidata za radno mjesto dentalni asistent/medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme za potrebe dentalne medicine u ambulanti Nova Bukovica, nakon ispunjenja uvjeta za provedbu predmetnog natječaja izabrana je :
- ANETA SLUŽEK, med. sestra/tehničar
II
Sa odabranim kandidatom iz točke I. ove Odluke, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, nakon proteka žalbenom roka.
III
Ova Odluka o odabiru kandidata dostavit će se svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku Natječaja, te će biti objavljena na web stranicama, te oglasnoj ploči Doma zdravlja.

Obrazloženje

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisao je natječaj za primanje u radni odnos dentalnog asistenta/medicinska sestra/tehničar za potrebe novo osnovane ordinacije dentalne medicine u Novoj Bukovici. Obzirom da su se stvorili uvjeti za prijem u radni odnos, Povjerenstvo je sukladno dostavljenoj dokumentaciji kandidata izvršilo odabir te izabralo kandidata s radnim iskustvom iz djelatnosti dentalne medicine, radnim iskustvom medicinske sestre/tehničarke te postignutim odličnim općim uspjehom.
Nezadovoljni kandidati imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije zatražiti uvid u natječaju dokumentaciju izabranog kandidata te na isti podnijeti prigovor. Uvid u dokumentaciju izabranog kandidata, mogu zatražiti svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati u stručnim službama Ispostave Virovitica, na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.