Objavljeno

Ponedjeljak, 29. svibnja 2017.


Ispis članka
Pročitano

1897 puta

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Temeljem odredbe članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno raspisanom natječaju za popunu radnih mjesta/izbor kandidata od 19.04.2017. godine, UrBroj: 2189-67/1-01-983/2017, te dostavljenom prijedlogu Povjerenstva, ravnatelj mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec. dana 17.05.2017. donosi slijedeću

O D L U K U

o odabiru kandidata
za prijem u radni odnos
I
Nakon izvršenog uvida u sve pristigle zamolbe po Natječaju za popunu radnog mjesta/izbor kandidata za radno mjesto
a) Farmaceutski tehničar, SSS, na određeno vrijeme za potrebe Ispostave Slatina, i
b) Više medicinske sestre (bacc. med. tech, na određeno vrijeme za potrebe ispostave Orahovica,
te nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima i izvršenog bodovanja, za slijedeća radna mjesta izabrani su kandidati:
a) Tea Jegdić, farmaceutski tehničar , SSS
b) Brigita Valter, bacc. med. tech., VŠS
II
Sa odabranim kandidatom iz točke I. ove Odluke, zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, nakon proteka žalbenom roka.
III
Svi kandidati koji su sudjelovali u postupku Natječaja te prisustvovali usmenom razgovoru , upoznati su načinom objave rezultata, te su svojim potpisom dali suglasnost da se Odluka o odabiru kandidata objavi na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja.
 

Obrazloženje
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisao je natječaj za popunu radnih mjesta / izbor kandidata na određeno vrijeme za potrebe zamjene odsutnih radnika. Povjerenstvo je sukladno dostavljenoj dokumentaciji kandidata te obavljenom razgovoru s kandidatima izvršilo odabir. Izabrane su kandidatkinje koje udovoljavaju svim uvjetima, te su ostvarile najveći broj bodova na obavljenom razgovoru.
Nezadovoljni kandidati imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije zatražiti uvid u natječaju dokumentaciju izabranog kandidata te na isti podnijeti prigovor. Uvid u dokumentaciju izabranog kandidata, mogu zatražiti svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati u stručnim službama Ispostave Virovitica, na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.