Objavljeno

Utorak, 12. rujna 2017.


Ispis članka
Pročitano

1075 puta

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Temeljem odredbe članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno raspisanom natječaju za  popunu radnih mjesta/izbor kandidata  od 28.07.2017. godine, UrBroj: 2189-67/1-01-1745/2017, te dostavljenom prijedlogu Povjerenstva, ravnatelj mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec. dana 12.09.2017. donosi  slijedeću

 O D L U K U  

o odabiru kandidata za prijem u radni odnos   

I Nakon izvršenog uvida u sve pristigle zamolbe po Natječaju za  popunu radnog mjesta/izbor kandidata za radno mjesto  a) Više medicinske sestre (bacc. med. tech), na određeno vrijeme za potrebe ispostave Slatina  te nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima i izvršenog bodovanja, za slijedeće radno mjesto:   

a) Katarina Puškarić, bacc. med. tech. iz Slatine  

II Sa odabranim kandidatom iz točke I. ove Odluke, zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, nakon proteka žalbenom roka.

III Svi kandidati koji su sudjelovali u postupku Natječaja te prisustvovali  usmenom razgovoru , upoznati su načinom objave rezultata, te su svojim potpisom dali suglasnost da se Odluka o  odabiru kandidata objavi na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja.

Obrazloženje  

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisao je natječaj za popunu radnih mjesta / izbor kandidata na određeno vrijeme  za potrebe zamjene odsutnog radnika u djelatnosti patronaže. Povjerenstvo  je sukladno dostavljenoj dokumentaciji  kandidata te obavljenom razgovoru s kandidatima  izvršilo  odabir. Izabrana je kandidatkinja koja je udovoljila svim uvjetima natječaja te je ostvarila najveći broj bodova na obavljenom razgovoru.
Nezadovoljni kandidati imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije zatražiti uvid u natječaju dokumentaciju izabranog  kandidata te na isti podnijeti prigovor. Uvid u dokumentaciju izabranog kandidata, mogu zatražiti svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati u stručnim službama Ispostave Virovitica, na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica.   

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.