Objavljeno

Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.


Ispis članka
Pročitano

2030 puta

Odluka o poništenju dijela natječaja

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br.150/08., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/11., 12/2012. i 35/12. – OUSRH i 70/12) i članka 29. Statuta Domazdravlja Virovitičko –podravske županije Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravskežupanije na 103. sjednici održanoj 22.12.2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA


I
Poništava se dio Natječaja raspisanog za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije od dana 11.09.2012.god. Ur. broj: 2189-67/1-01-1567/2012. godine, objavljenog u Virovitičkom listu dana20.09.2012. godine, na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Doma zdravlja , teinternetskim stranicama Ministarstva zdravlja RH.

II
Poništenje Natječaja iz točke I. ove Odluke odnosi se na specijalističkousavršavanje iz ortodoncije – jedan izvršitelj.

III
Poništenjem Natječaja iz točke I. ove Odluke, poništava se i Odluka o izboruspecijalizanta od 12.12.2012. godine, Ur. broj: 2189-67/1-01-2134/2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Tomislav Boban, dipl. iur