Objavljeno

Četvrtak, 19. srpnja 2012.


Ispis članka
Pročitano

1445 puta

Oglas za popunu radnog mjesta (ZATVOREN)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, dana 18.07.2012. godine, raspisujeoglasza popunu radnog mjesta.
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 18.07.2012. godine, raspisuje

O G L A S

Za popunu radnog mjesta :

1. Medicinska sestra/tehničar - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Mjesto rada:
Pod 1. Sanitetski prijevoz u Ispostavi Slatina - 2 izvršitelja i sanitetski prijevoz u Ispostavi Pitomača 1 izvršitelj

U v i j e t i:
Pod 1.
Završena srednja medicinska škola – SSS. Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HKMS za samostalan rad ( licenca)

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci). Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj »
Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Zavodu za zapošljavanje. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), te internetskoj stranici Ministarstva zdravlja ( www.zdravlje.hr ).

Ravnateljica
Grozda Jelovečki, dipl. oec.