Objavljeno

Utorak, 26. veljače 2013.


Ispis članka
Pročitano

2048 puta

Oglas za popunu radnog mjesta (zatvoren)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, Virovitica dana 26.02.2013. godine, raspisuje za popunu radnog mjesta

O G L A S

Za popunu radnog mjesta :

1. Doktor opće medicine - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

2. Doktor opće medicine - 1 izvršitelj na određeno vrijeme


Mjesto rada:
Pod 1. - ordinacija opće medicine u Virovitici
Pod. 2. - ordinacija opće medicine u Pitomači

U v i j e t i:
Pod 1. i 2.
Završen Medicinski fakultet– VSS
Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca)

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), preslika radne knjižice.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj »

Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Natječaj se objavljuje u Virovitičkom listu, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), te internetskoj stranici Ministarstva zdravlja ( www.zdravlje.hr ). Oglas je otvoren do popunjavanja.

Ravnateljica
Grozda Jelovečki, dipl. oec.