Objavljeno

Utorak, 26. kolovoza 2014.


Ispis članka
Pročitano

2348 puta

Oglas za popunu radnog mjesta (ZATVOREN)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, raspisuje

O G L A S (ZATVOREN)

Za popunu radnog mjesta : 1. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Mjesto rada
Pod l.
- medicina rada i sporta Virovitica

U v i j e t i:

Pod 1.
Završena srednja medicinska škola za zanimanje medicinska sestra/tehničar, SSS
Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HKMS – licenca

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane) i dokumenata iz kojih je vidljiv OIB ili JMBG, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o radnom stažu iz HZMO, Potvrda o dužini trajanja obrazovanja, prosjek ocjena tijekom obrazovanja, potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom. Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj » Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Virovitičkom listu. Natječaj se objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), u Virovitičkom listu te u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

v.d. ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Ivan Vučinac, dr. med. spec. obiteljske med.