Objavljeno

Četvrtak, 24. veljače 2011.


Ispis članka
Pročitano

1321 puta

Oglas za popunu radnog mjesta (zatvoren)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta: dokor opće/obiteljske medicine, doktor dentalne medicine, medicinska sestra/tehničar.Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, raspisuje


O G L A S

Za popunu radnog mjesta:

 1. Dokor opće/obiteljske medicine - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 2. Doktor dentalne medicine - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 3. Medicinska sestra/tehničar (zubni asistent) - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme
Mjesto rada
Pod 1. - ordinacija opće/obiteljske medicine u Gradini, Cabuni i Čađavici.
Pod 2. i 3. - stomatološka ordinacija u Slatini.

Uvijeti:
Pod 1.
 • Završen Medicinski fakultet – VSS
 • Položen stručni ispit
 • Važeće odobrenje HLK za samostalan rad - licenca
Pod 2.
 • Završen Stomatološki fakultet - VSS
 • Položen stručni ispit
 •  Važeće odobrenje HSK za samostalan rad ( licenca)
Pod 3
 • Završena srednja medicinska škola za zanimanje medicinska sestra/tehničar
 • SSS
 • Položen stručni ispit Važeće odobrenje HKMS - licenca

Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije,
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za ravnatelja»

Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a u slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), u Virovitičkom listu te u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

OIB:02929760936
Tel. 033/722-160
Fax: 033/721-198
Broj: 2189-67/1-01- 411/2011.
Virovitica, 24.02.2011.
Ravnateljica
Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.