Objavljeno

Subota, 09. srpnja 2011.


Ispis članka
Pročitano

1164 puta

Oglas za popunu radnog mjesta (zatvoren)

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisuje OGLAS za popunu radnog mjesta: doktor opće/obiteljske medicine - 4 izvršitelja, doktor dentalne medicine - 2 izvršitelja DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Broj: 2189-67/1-01-1475/2011.
Virovitica, 08.07.2011.
Tel. 033/722-160

 

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, raspisuje

O G L A S

Za popunu radnog mjesta:
  1. doktor opće/obiteljske medicine - 4 izvršitelja
  2. doktor dentalne medicine - 2 izvršitelja

Naziv radnog mjesta:

Pod 1.
  • doktor  opće/obiteljske medicine za rad u ambulanti Gradina na neodređeno vrijeme,
  • za rad u ambulanti Suhopolje na neodređeno vrijeme,
  • za rad u ambulanti Cabuna na neodređeno vrijeme
  • za rad u ambulatni Vaška-Sopje na neodređeno vrijeme

Pod 2.

  • doktor dentalne medicine za  rad u amb. Orahovica na određeno vrijeme,
  • za rad u ambulanti Zdenci na neodređeno vrijeme.

Uvjeti pod 1.

Završen Medicinski  fakultet, VSS,
Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HLK – licenca

Uvjeti pod  2.

Završen stomatološki fakultet, VSS
Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HSK - licenca

Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21 s naznakom « za ravnatelja»

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Virovitičkom listu, a u slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje se na web stranici ( www. dom-zdravlja-vpz.hr)  i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, u Zavodu za zapošljavanje i Virovitičkom listu

Ravnateljica
Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.