Objavljeno

Četvrtak, 22. ožujka 2012.


Ispis članka
Pročitano

2185 puta

Oglas za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije (usmeno javno nadmetanje)- ZATVORENO

Sukladno članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prodaji rashodovanih sredstava od 19.03.2012. godine, ravnateljica Doma zdravlja dana 22.03.2012. godine, objavljuje oglas za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije (usmeno javno nadmetanje)

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Broj: 2189-67/1-01-1722/2011.
Virovitica, 29.08.2011.
Tel. 033/722-160


Sukladno članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prodaji rashodovanih sredstava od 19.03.2012. godine, ravnateljica Doma zdravlja dana 22.03.2012. godine, objavljuje

O G L A S
za prodaju rashodovanih sredstava
putem licitacije (usmeno javno nadmetanje)

I
Oglašava se prodaja II. krug prodaje  rashodovanih sredstava:
1. Volkswagen transporter 2,5 TDI - godina proizvodnje 2002.g.

 • broj šasije: WV2ZZZ70Z2H115316
 • Diesel
 • snaga motora: 65 Kw
 • rad obujma 2461cm3
 • pređeno kilometara 308298  km
 • u voznom stanju
 • odjavljen

      Početna cijena II. kruga licitacije umanjena 30% od prethodne iznosi 25.800,00 kuna

2. CITROEN JUMPER 2.0   : - godina proizvodnje 1996
 • broj šasije: VF7231A2215300133
 • benzin
 • snaga motora: 80 Kw
 • rad obujma 1998 cm3
 • pređeno kilometara 474909  km
 • u voznom stanju
 • odjavljen

Početna cijena II. kruga licitacije umanjena 30% od prethodne cijene iznosi 4.900,00 kn.

II

Prodaja rashodovanih sredstava iz točke I. ovog Oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja – licitacije.

III

Pravo kupnje imaju sva pravne i fizičke osobe koje za sudjelovanje na licitaciji uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne rashodovanih sredstava koja su predmet  licitacije.
Iznos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na blagajni Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica ili na žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije broj: 2500009-1102130298 Hypo Alpe-Adria Bank d.d. poziv na broj : jamčevina za licitaciju, prije početka licitacije, što se dokazuje ovjerenim primjerkom uplatnice koju je kandidat dužan predočiti.
Jamčevina  će biti odbijena od cijene  vozila ili računala dobivenih licitiranjem. Svim ostalim učesnicima na licitaciji, jamčevina će biti vraćena po završenoj licitaciji.

IV

Licitacija –  usmeno javno nadmetanje održat će se 8 dana od dana objave ovog Oglasa u Virovitičkom listu, odnosno dana 6.04.2012. godine – za vozilo iz članka I. točke 1. ovog Oglasa  u prostorijama uprave Ispostave Orahovica, Stj. Mlakara 1 s početkom u 09:00 sati, a za vozilo iz članka I. točke 2. ovog Oglasa u prostorijama uprave Ispostave Slatina, Bana Jelačića 33. s početkom u 09:00 sati. Radi upoznavanja javnosti, Oglas objavljujemo na web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr i oglasnoj ploči Doma zdravlja.

V

Motorno vozilo iz članka I. točke 1. ovog Oglasa može se pogledati dana 02-05..04.2012. godine na krugu Ispostave Orahovica u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Motorno vozilo iz članka I. točke 3. ovog Oglasa može se pogledati dana 02. do 05.04.2012. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati na krugu u Ispostavi Slatina.

VI

Licitacija će biti provedena i u slučaju da se na javi samo jedan zainteresirani kandidat.
Nakon zaključene licitacije, sastavlja se zapisnik i konstatira prodaja ponuđaču/kupcu.

VII

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv Doma zdravlja pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora.
Kupci su dužni za kupljeno vozilo i računalo uplatiti puni iznos umanjen za iznos jamčevine koju su uplatiti pri javnom nadmetanju, u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji na žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije broj: 2500009-1102130298 kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d., što dokazuju primjerom uplatnice.
Kupljeno vozilo i računalo prelazi u vlasništvo danom uplate.
Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac

VIII

Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji uplaćeni iznos mu se neće vratiti, a Dom zdravlja ponudit će sklapanje Ugovora slijedećem ponuđaču.

IX

Nakon potpisnog i ovjerenog Kupoprodajnog ugovora, te izvršene potpune uplate, vozilo ili računalo prelazi u vlasništvo kupca.

Ravnateljica
Grozda Jelovečki, dipl. oec.