Objavljeno

Petak, 11. svibnja 2012.


Ispis članka
Pročitano

1546 puta

Oglas za prodaju rashodovanih sredstava (zatovren)

Sukladno članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prodaji rashodovanih sredstava od 07.05.2012. godine, ravnateljica Doma zdravlja dana 11.05.2012. godine, objavljuje oglas za prodaju rashodovanih sredstava.

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Broj: 2189-67/1-01-1722/2011.
Virovitica, 29.08.2011.
Tel. 033/722-160

Sukladno članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prodaji rashodovanih sredstava od 07.05.2012. godine, ravnateljica Doma zdravlja dana 11.05.2012. godine, objavljuje

O G L A S

za prodaju rashodovanih sredstava

I

Oglašava se prodaja III. krug prodaje rashodovanih sredstava:
1. Volkswagen transporter 2,5 TDI - godina proizvodnje 2002.g.

– broj šasije: WV2ZZZ70Z2H115316
– Diesel
– snaga motora: 65 Kw
– rad obujma 2461cm3
– pređeno kilometara 308298 km
– u voznom stanju
– odjavljen
Početna cijena III. kruga licitacije umanjena 30% od prethodne iznosi 18.060,00 kuna

2. CITROEN JUMPER 2.0 - godina proizvodnje 1996
– broj šasije: VF7231A2215300133
– benzin
– snaga motora: 80 Kw
– rad obujma 1998 cm3
– pređeno kilometara 474909 km
– u voznom stanju
– odjavljen
Početna cijena III. kruga licitacije umanjena 30% od prethodne cijene iznosi 3.430,00 kn.

II
Prodaja rashodovanih sredstava iz točke I. ovog Oglasa obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda, koje moraju biti u zatvorenim omotnicama.
III
Pravo kupnje imaju sva pravne i fizičke osobe koje za sudjelovanje na licitaciji uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne cijene rashodovanih sredstava koja su predmet licitacije.

Iznos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na blagajni Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica ili na žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije broj: 2500009-1102130298 Hypo Alpe-Adria Bank d.d. poziv na broj : jamčevina za licitaciju, prije početka licitacije, što se dokazuje ovjerenim primjerkom uplatnice koju je kandidat dužan predočiti.
Jamčevina će biti odbijena od cijene vozila ili računala dobivenih licitiranjem. Svim ostalim učesnicima na licitaciji, jamčevina će biti vraćena po završenoj licitaciji.

IV
Otvaranje ponuda održat će se u roku 8 dana od dana objave ovog Oglasa u Virovitičkom listu, odnosno dana 25.05.2012. godine – za vozilo iz članka I. točke 1. ovog Oglasa u prostorijama uprave Ispostave Orahovica, Stj. Mlakara 1 s početkom u 09:00 sati, a za vozilo iz članka I. točke 2. ovog Oglasa u prostorijama uprave Ispostave Slatina, Bana Jelačića 33. s početkom u 09:00 sati. Radi upoznavanja javnosti, Oglas objavljujemo na web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr i oglasnoj ploči Doma zdravlja.

V
Motorno vozilo iz članka I. točke 1. ovog Oglasa može se pogledati dana od 21.05. do 24.05.2012. godine na krugu Ispostave Orahovica u vremenu od 09:00 do 14:00 sati. Motorno vozilo iz članka I. točke 3. ovog Oglasa može se pogledati od 21.05. do 24.05.2012.godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati na krugu u Ispostavi Slatina.

VI
Licitacija – otvaranje ponuda biti će provedeno i u slučaju da se na javi samo jedan zainteresirani kandidat. Nakon zaključene licitacije, sastavlja se zapisnik i konstatira prodaja ponuđaču/kupcu.

VII
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv Doma zdravlja pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora. Kupci su dužni za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos umanjen za iznos jamčevine koju su uplatiti za sudjelovanje na licitaciji, u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji na žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije broj: 2500009-1102130298 kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d., što dokazuju primjerom uplatnice. Kupljeno vozilo prelazi u vlasništvo danom uplate. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac

VIII
Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji uplaćeni iznos mu se neće vratiti, a Dom zdravlja ponudit će sklapanje Ugovora slijedećem ponuđaču.

IX
Nakon potpisnog i ovjerenog Kupoprodajnog ugovora, te izvršene potpune uplate, vozilo prelazi u vlasništvo kupca.

Ravnateljica Grozda Jelovečki, dipl. oec.