Objavljeno

Srijeda, 30. studenog 2016.


Ispis članka
Pročitano

998 puta

Poništenje dijela natječaja

Na temelju članka 35. st. 1. a1.18. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitidko-podravske županije od 28.11.2016. godine, ravnatelj objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

1.

Poništava se dio Natječaja od 10.08.2016. godine Urbroj: 2189-67/1-01.- 1951/2016, objavljen u Narodnim novinama" dana 17.O8.2016. godine broj: 75/16, na oglasnoj ploči i web stranici Doma zdravlja Virovitidko-podravske županije, te Zavodu za zapošljavanje za popunu radnog mjesta:

Pod rednim brojem 3. - ,,medicinska sestra/tehničar - izvršitelj na neodređeno vrijeme"

Mjesto rada: ordinacija opie medicine Nova Bukovica Uvjeti: Završena srednja medicinska u trajanju 4 godine i poloien stručni ispit ili završena srednja medicinska škola u trajanju od 5 godina (bez stručnog ispita), stečena SSS, važeće odobrenje za samostalan rad - licenca HKMS, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( samo za kandidate sa završenom četverogodišnjom školom), poznavanje rada na osobnom računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a o poništenju Natječaja kandidati će biti obaviješteni i pismenim putem.