Objavljeno: Petak, 08. veljače 2013.
 
 

Oglas za popunu radnog mjesta (ZATVOREN)

 
 

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica dana 07.02.2013. godine, raspisuje...
O G L A S (ZATVOREN)

Za popunu radnog mjesta:


1. Doktor dentalne medicine
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto rada:
Pod 1. - Ordinacija dentalne medicine u Čađavici

U v i j e t i:
Pod 1. -  Završen stomatološki fakultet– VSS. Položen stručni ispit
Važeće odobrenje HKDM za samostalan rad ( licenca)

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), preslika radne knjižice. Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj »

Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Natječaj se objavljuje u Virovitičkom listu, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr), te internetskoj stranici Ministarstva zdravlja ( www.zdravlje.hr ).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Virovitičkom listu.

Ravnateljica
Grozda Jelovečki, dipl. oec.
 
 

dom-zdravlja-vpz.hr - © ( 2008 - 2020. ) - www.prostudio.hr