Objavljeno: Petak, 30. lipnja 2017.
 
 

Odluka o odabiru kandidata

 
 Na temelju odredbe članka 59. st.1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13-. 159/13., 22/14., 154/14., 70/16), odredbe članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14), te članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a nakon provedenog Javnog poziva, ravnatelj mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec., izdaje slijedeću

O D L U K U

o odabiru kandidata

I

Nakon provedenog Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa a koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, dana 20.06.2017. godine, a nakon uvida u prispjelu dokumentaciju zainteresiranih kandidata, izabrana je kandidatkinja:

- za zanimanje farmaceutski tehničar

1. Ljubica Bjelobrk, farmaceutski tehničar

II

Sa izabranim kandidatom iz točke I. ove Odluke, sklopit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će kandidat biti pravovremeno obaviješteni.

III

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na web stranicama ( www.dom-zdravlja-vpz.hr ) te imaju pravo uvida u dokumentaciju primljenih kandidata ovisno zanimanju za koje su se kandidirali.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj

mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.

 
 

dom-zdravlja-vpz.hr - © ( 2008 - 2017. ) - www.prostudio.hr