Objavljeno: Utorak, 30. kolovoza 2011.
 
 

Oglas za popunu radnog mjesta (zatvoren)

 
 

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, raspisuje oglas
pod 1. doktor opće/obiteljske medicine - 4 izvršitelja i pod 2. magistar/magistra farmacije - 1 izvršiteljDOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Broj: 2189-67/1-01-1722/2011.
Virovitica, 29.08.2011.
Tel. 033/722-160

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, raspisuje

O G L A S

Za popunu radnog mjesta:

1. doktor opće/obiteljske medicine - 4 izvršitelja

2. magistar/magistra farmacije - 1 izvršitelj

Naziv radnog mjesta:

Pod 1.

- doktor opće/obiteljske medicine za rad u ambulanti Gradina na neodređeno vrijeme,
  • za rad u ambulanti Suhopolje na neodređeno vrijeme,
  • za rad u ambulanti Cabuna na neodređeno vrijeme
  • za rad u ambulatni Vaška-Sopje na neodređeno vrijeme

Pod 2.
- magistra/magistar farmacije u ljekarničkoj jedinici Suhopolje na neodređeno vrijeme.

Uvjeti pod 1.
  • Završen Medicinski fakultet, VSS,
  • Položen stručni ispit
  • Važeće odobrenje HLK – licenca
  • Uvjeti pod 2.
  • Završen farmaceutski fakultet, VSS
  • Položen stručni ispit
  • Važeće odobrenje HLJK - licenca
Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21 s naznakom «za ravnatelja»

Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Virovitičkom listu, a u slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje se na web stranici ( www. dom-zdravlja-vpz.hr) i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, u Zavodu za zapošljavanje, Virovitičkom listu te drugim javnim medijima.

Ravnateljica
Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.
 
 

dom-zdravlja-vpz.hr - © ( 2008 - 2020. ) - www.prostudio.hr